Arabic Arabic English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish

WWW.LOANS.M106.COM

Dowody na istnienie Boga

Bóg nadaje sens życiu ludzi religijnych. Za Jego sprawą wszystko ma cel. W dziejach naszego świata możemy odnaleźć wiele różnych idei bogów i bogiń. Religie takie jak: judaizm, chrześcijaństwo i islam współdzielą wizerunek jedynego Boga, samoistnego, osobowego, wszechmogącego, będącego samym dobrem. Postanowiłam przedstawić podstawowe argumenty opowiadające się za istnieniem Boga.Argumenty opowiadające się za istnieniem Boga Jest wiele argumentów powodujących, że ludzie wierzą iż Bóg istnieje.

Ponieważ własności przypisywane Bogu różnią się od własności zwyczajnych obiektów fizycznych,Bóg nie może być postrzegany lub wykrywany w zwykły sposób. Dlatego też filozofowie i teolodzy podjęli próbę udowodnienia istnienia Boga z Jego oddziaływań na wszechświat lub Jego natury. Trzy główne argumenty za istnieniem Boga to: argument z celowości, z pierwszej przyczyny oraz argument ontologiczny.

Argument z celowości – omówienie Podstawowa idea tego argumentu polega na podobieństwie. Złożone uporządkowanie wszechświata wymaga projektanta i stwórcy, tak jak np. obraz wymaga malarza. Uważa się że porządek wszechświata sam z siebie byłby niemożliwy i nieprawdopodobny, i że nie mógłby istnieć bez inteligentnego stwórcy. W literaturze możemy odnaleźć różne wersje tego argumentu, ale najpopularniejsza jest wersja Tomasza z Akwinu. Mówi on że istnienie Boga wypływa z potocznej obserwacji, że wiele rzeczy w naturze działa tak aby osiągnąć cel i to nawet wtedy, gdy taki cel nie jest uświadomiony. Zobrazować możemy to ukierunkowanie na cel patrząc na ekosystem, gdzie współ zależą ze sobą zasoby naturalne, rośliny, owady i zwierzęta. Każda z części ekosystemu oddziałuje na inne i każda z nich może funkcjonować poprawnie wtedy, gdy poprawnie funkcjonują części pozostałe. Wszystko zdaje się wnosić wkład do wspólnego celu lecz żadna część z osobna samoistnie do celu nie zmierza. W pewnych wersjach argumentu z celowości podkreśla się, że w przypadku Ziemi konieczny jest pewien zespół warunków, w jakich życie może w ogóle zaistnieć. Warunki konieczne, aby życie mogło zaistnieć i się rozwinąć, mogłyby – zgodnie z prawami nauki – w ogóle nie powstać. Zgodnie z prawami nauki zamiast tych własności, które stwierdzamy mogły zaistnieć inne, nie dozwalające rozwinąć się życiu. Ekstremalne nieprawdopodobieństwo zaistnienia warunków sprzyjających życiu pozwala przypuszczać, że wszechświat stworzony został przez dobroczynną siłę sprzyjającą życiu.